Privacybeleid

Verzameling van persoonlijke informatie
Wij verzamelen de volgende informatie:
- Naam, Voornaam,
- E-mailadres
- Bedrijf

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt verzameld via formulieren en door de interactiviteit tussen u en onze website.

Formulieren en interactiviteit
Uw persoonlijke informatie wordt verzameld via een contactformulier.
Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

- Contact
- Correspondentie

Recht van bezwaar en intrekking
Wij verbinden ons ertoe u een recht van bezwaar en intrekking met betrekking tot uw persoonsgegevens aan te bieden.
Onder het recht van verzet wordt verstaan de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke informatie wordt gebruikt voor bepaalde doeleinden die bij het verzamelen ervan worden vermeld.
Onder het herroepingsrecht wordt verstaan de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te verzoeken dat hun persoonlijke informatie niet langer op bijvoorbeeld een mailinglijst voorkomt.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen:
Postadres: Zonnebeekseweg 375, 8900 Ieper, België
Rubriek website: https://cts-tobacco.com/contact/

Recht van toegang
Wij verbinden ons ertoe een recht van toegang en rectificatie toe te kennen aan de betrokken personen die de hen betreffende informatie wensen te raadplegen, te wijzigen of zelfs te schrappen.

Dit recht kan worden uitgeoefend op:
Postadres: Zonnebeekseweg 375, 8900 Ieper, België
Rubriek website: https://cts-tobacco.com/contact/

Beveiliging
De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt in een beveiligde omgeving bewaard. Personen die voor ons werken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen, gebruiken wij de volgende maatregelen:

- Secure Sockets Layer (SSL)-protocol
- Computerback-up
- Login / wachtwoord
- Firewalls

Wij streven ernaar een hoog niveau van privacy te handhaven door gebruik te maken van de nieuwste technologische innovaties om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Aangezien echter geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd een zeker risico verbonden aan het gebruik van het internet om persoonlijke informatie door te geven.

Label
Onze privacyverbintenissen voldoen aan de vereisten van het volgende programma: Let's Encrypt.